มหกรรม 3 ดี อำเภอพนา

  

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา : นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแสดงผลงาน 3 ดี อำเภอพนา ตามโครงการอำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจาก อปท. ในพื้นที่ หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย โดยมี นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

คุณอยู่ที่: Home ข่าวหน้าหนึ่ง มหกรรม 3 ดี อำเภอพนา